Integracyjny program firmy R+S

Od wprowadzenia w Polsce do rozpoczęcia w Niemczech

W 2-stopniowym programie integracyjnym firma R+S przygotowuje nowych kolegów z Polski do zamieszkania i pracy w Niemczech. W pierwszym etapie odbywają się lekcje niemieckiego w Polsce.

Drugi etap rozpoczyna się bezpośrednio pracą w jednostce operacyjnej firmy R+S i dalszym dokształcaniem w celu pogłębienia umiejętności językowych oraz przekazywania wartości i kultury w

Niemczech jak również inne wewnątrzzakładowe seminaria techniczne. Najpierw firma R+S organizuje wyjazd do Niemiec i wspiera nowych kolegów we wszystkich kwestiach biurokracyjnych. Oczywiście może także nastąpić bezpośrednie przystąpienie do drugiego etapu w przypadku, gdy pracownik zna już język niemiecki.

Udzielamy także wsparcia po udanym wkroczeniu na niemiecki rynek pracy:

  • Pomoc w znalezieniu mieszkania
  • Wsparcie we wszystkich procedurach administracyjnych – od zameldowania w urzędzie meldunkowym przez podłączenie telefonu aż
  • Wspólne zajęcia sportowe i wymiana z lokalnymi „opiekunami”
Kurs - Szkolenie teoretyczne
Kurs - szkolenie praktyczne
Sale wykładowe
Nasi pracownicy
Kursy językowe