Kontakt

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami pod podanym numerem telefonu: 0048 518 10 20 29

Nasza centrala znajduje się w środkowej części Niemiec:

R+S Group AG
Flemingstraße 20-22
36041 Fulda
Niemcy 

Telefon: +49 (0) 661 / 500 80 - 0
E-Mail: fulda@rs-ag.net
 

Kontakt w Polsce

R+S Group Sp. z .o.o,
Plac Strzelecki 25
50-224 Wrocław

Sandra Zoraw
Telefon: (+48) 518 10 20 29
E-Mail: sandra.zoraw@rs-ag.net

Sławomir Tomczak
Telefon: (+48) 510 72 00 13
E-Mail: slawomir.tomczak@rs-ag.net