Kontakt

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami pod podanym numerem telefonu: 0048 71 75 88 347

Nasza centrala znajduje się w środkowej części Niemiec:

R+S solutions Holding AG
Flemingstraße 20-22
36041 Fulda
Niemcy 

Telefon: +49 (0) 661 / 500 80 - 0
E-Mail: fulda@rs-ag.net
 

Kontakt w Polsce

R+S Group Sp. z .o.o,
Plac Strzelecki 25
50-224 Wrocław

E-Mail: wroclaw@rs-ag.net

Martyna Halas
Telefon: (+48) 510 72 00 13
E-Mail: martyna.halas@rs-ag.net