Koszty i wynagrodzenia

Opłaty dotyczące programu integracyjnego firmy R+S pracownika z Polski na niemiecki rynek pracy po części ponosi sam wnioskodawca. W zależności od indywidualnej sytuacji są to koszty związane z kształceniem i doszkalaniem. Szczegółowe kwoty stanowią integralną część umowy po dokładnej kalkulacji. Zatem wnioskodawca z Polski posiada od samego początku wiedzę z kosztami, jakiej wysokości musi się liczyć. Koszty poniesione przez kandydatów nie muszą być płacone od razu po ukończeniu pierwszego etapu programu w Polsce. Firma R+S oferuje nowym pracownikom możliwość uiszczenia opłaty w ratach miesięcznych wraz z rozpoczęciem nowego stosunku pracy w Niemczech.