Wymagania i przepisy

Kto może się ubiegać?

Jesteśmy aktywni w poszukiwaniu wsparcia dla naszych segmentów biznesowych w zakresie inżynierii budowlanej, ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji i instalacji sanitarnych jak również opieki zdrowotnej i opieki zdrowotnej i socjalnej.

W celu wzięcia udziału w programie firmy R+S spełnić należy następujące wymagania:

  • Ukończenie szkoły średniej
  • Zakończony profil edukacji
  • Co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego w danej dziedzinie
  • Motywacja do nauki języka niemieckiego, zawodowego przekwalifikowania się, emigracji do Niemiec, by tam pracować przez długi okres czasu
  • Zaświadczenie, że wnioskodawca nie przybył nielegalnie do Polski ani do innego kraju

Niezbędne dokumenty dotyczące programu R+S

  • Szczegółowy życiorys w oryginale oraz kserokopię
  • Mile widziane są dyplomy i coroczne świadectwa ze szkoły średniej
  • Świadectwa pracy od poprzednich pracodawców, jeżeli istnieją